Spoločnosť IC.SK, s.r.o. zabezpečuje inžiniersku činnosť v stavebníctve:

  • rozhodnutia o umiestnení stavby
  • rozhodnutia – stavebné povolenia
  • rozhodnutia – povolenia na užívanie stavby
© 2011 IC.SK, s.r.o. | info@icsk.sk | +421 903 404 667