Spoločnosť IC.SK, s.r.o.


sídlo spoločnosti: Žilinská 16, 811 05 Bratislava 1
adresa kancelárie: Gogoľova 18, 851 01 Bratislava 5
e-mailová adresa: info@icsk.sk
konateľka: Daniela Pavlušová telefón: +421 903 260 014
konateľ: Ing. Ľubomír Slamka telefón: +421 903 404 667
IČO: 35 896 671
IČ DPH: SK2021864812


Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 32789/B
© 2011 IC.SK, s.r.o. | info@icsk.sk | +421 903 404 667